zdjecie

Tłumaczenia naukowe

Tłumaczenia tekstów naukowych

Dziedzina, w której nie ma miejsca na dwuznaczność i brak precyzji.

Nasz zespół specjalistów przykłada szczególną wagę do poprawności merytorycznej i tłumaczonych tekstów naukowych.

30 lat INTERTEXT

Tłumaczenia prac naukowych
Tłumaczenia artykułów naukowych

INTERTEXT multilingual communications oferuje tłumaczenia naukowe dla firm i instytucji działających w różnych dziedzinach. Tłumacz naukowy nie tylko znakomicie włada danym językiem obcym, ale również posiada niezbędną wiedzę z danej dyscypliny i doskonale zna terminologię w niej stosowaną. Nasz zespół tworzy kilkuset tłumaczy, weryfikatorów i korektorów, którzy gwarantują najwyższą jakość usług. Wykonują oni m.in. tłumaczenia prac naukowych i artykułów naukowych do publikacji, a także różnego rodzaju dysertacji naukowych.

Tłumaczenia naukowe są realizowane przez tłumaczy specjalistów posiadających wiedzę i doświadczenie z danej dziedziny oraz sprawnie posługujących się specjalistycznym językiem. Każde tłumaczenie jest poddawane dodatkowej weryfikacji w Dziale Zapewnienia Jakości, podczas której kontroluje się m.in. poprawność przekładu, jednolitość stylistyczną oraz zastosowanie terminologii typowej dla danej dziedziny naukowej. W przypadku tłumaczenia artykułów naukowych do publikacji zalecana jest również usługa redakcji, która pozwala na ulepszenie tekstu pod względem brzmienia i czytelności.

DOŁĄCZ DO NAS

KONTAKT

Biuro tłumaczeń INTERTEXT

ul. Młynarska 42
01-171 Warszawa

e-mail:
intertext@intertext.com.pl

Tel.: (+48 22) 621 97 18
Fax: (+48 22) 625 22 81

Godziny otwarcia:
Pn – pt | 8.00 – 18.00

Mapa Google
Kontakt calc ico

Tel.: (+48 22) 621 97 18
Fax: (+48 22) 625 22 81

intertext@intertext.com.pl