Zespół

Nasz zespół to nasz przepis na sukces.

To wyjątkowi ludzie, którzy tworzą zgrane zespoły.

Koordynują oni prace 600 tłumaczy specjalistów z różnych dziedzin i języków, weryfikatorów, korektorów, redaktorów, copywriterów, grafików i informatyków.
30 lat INTERTEXT

Beata Kander

Dyrektor Generalna

Od 30 lat z powodzeniem zarządza Biurem – profesjonalna w najdrobniejszych szczegółach, wyznacza jego wizję i kierunek rozwoju. Tworzy śmiałe strategie i plany działania, które konsekwentnie realizuje w oparciu o swoje bogate doświadczenie i wiedzę.

Iwona Sewastynowicz

Dyrektor Zarządzająca

Od ponad 15 lat wspiera dyrektor generalną w budowaniu strategii i w rozwoju firmy. Z sukcesem podąża za zmieniającymi się trendami i technologiami. Wieloletnie doświadczenie czyni ją prawdziwym fachowcem w swojej dziedzinie, doświadczenie uzupełnia wiedzą zdobytą na studiach doktoranckich i MBA. Jest certyfikowanym coachem ICF.

Iwona Bajurko

Dyrektor ds. Jakości

Absolwentka Katedry Języków Specjalistycznych na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW. Koordynuje prace dwóch działów: Tłumaczy, Korekty. Czuwa nad jakością, zgodnością z procedurami i kompleksowym przebiegiem realizacji zleceń. Promuje najlepsze standardy sztuki przekładu. Udziela wsparcia merytorycznego i technicznego pracownikom i współpracującym tłumaczom. Odpowiada za wdrożenie i bieżące wykorzystanie nowych narzędzi i rozwiązań technologicznych.

Małgorzata Samsonowska

Kierownik działu zarządzania projektami

Odpowiada za przygotowywanie ofert i realizację złożonych zamówień – dba o to, by każde zlecenie było wykonane profesjonalnie, terminowo i z zachowaniem najlepszych standardów jakości. Jej rzeczowe podejście do pracy przekłada się na pozytywne wyniki oraz satysfakcję klientów.

Aleksandra Wosk

Kierownik projektu – tłumaczenia ustne

Do jej zadań należy kompleksowa obsługa zamówień dotyczących tłumaczeń ustnych i organizacji konferencji – koordynuje pracę podwykonawców i prowadzi z nimi negocjacje. Dokładność i precyzja w działaniu pozwalają jej budować trwałe relacje z klientami i doradzać im optymalne rozwiązania.

Aleksandra Klejnszmidt

Kierownik projektu – tłumaczenia pisemne

Odpowiada za obsługę zamówień pisemnych – nadzoruje prawidłową i terminową realizację zleceń. Jej doświadczenie w branży tłumaczeniowej, zaangażowanie i entuzjazm są gwarantem profesjonalnej obsługi klienta.

Anna Ziółek

Kierownik projektu – tłumaczenia pisemne

Zajmuje się pełną obsługą zamówień pisemnych – czuwa nad prawidłowym przebiegiem realizacji zlecenia. Wieloletnie doświadczenie w branży tłumaczeniowej przekłada na profesjonalne podejście do prowadzonych projektów oraz tworzenie dobrych i trwałych relacji z klientami i tłumaczami.

Tomasz Fiłonik

Lider zespołu ds. rozwoju relacji z klientem

Czuwa nad nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji zarówno z nowymi klientami, jak i z wieloletnimi partnerami Biura. Do jego zadań należy przygotowywanie propozycji współpracy w oparciu o potrzeby klienta oraz reprezentowanie firmy podczas spotkań biznesowych. W porozumieniu z kierownikami innych działów dba o najwyższe standardy współpracy.

Agnieszka Żagun-Deba

Specjalista ds. rozliczeń

Sprawuje nadzór nad finansami Biura – monitoruje rozliczenia, odpowiada za terminowość płatności wynagrodzeń i prowadzi rachunkowość. Jest uważna i skrupulatna – dzięki czemu zarówno zleceniodawcy, jak i tłumacze mogą być pewni, że ich finansami zajmie się prawdziwy specjalista.

Zespół tłumaczy

Zespół składający się z lingwistów i filologów specjalizujących się w tłumaczeniach z obszaru prawa, finansów i rachunkowości, medycyny i farmacji, wśród których znajdują się tłumacze przysięgli. Osoby tworzące zespół posiadają wieloletnie doświadczenie w tłumaczeniach, a także doskonałą znajomość tematyki oraz terminologii danych branż.

Dział OCR i DTP

Zespół zajmuje się przygotowaniem materiałów do tłumaczenia  z użyciem profesjonalnych narzędzi. Ich praca wpływa na przyspieszenie tłumaczenia  nieedytowalnych dokumentów.

DOŁĄCZ DO NAS

KONTAKT

ul. Młynarska 42
01-171 Warszawa

e-mail:
intertext@intertext.com.pl

Tel.: (+48 22) 621 97 18
Fax: (+48 22) 625 22 81

Godziny otwarcia:
Pn – pt | 8.00 – 18.00

Kontakt

Tel.: (+48 22) 621 97 18
Fax: (+48 22) 625 22 81

intertext@intertext.com.pl