zdjecie

TŁUMACZENIA UWIERZYTELNIONE

intertext-tlumaczenia-uwierzytelnione

Tłumaczenie uwierzytelnione (poświadczone) to tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego i opatrzone podpisem i pieczęcią urzędową tłumacza. Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego uprawnioną do sporządzania i poświadczania tłumaczeń z języka obcego na polski i z języka polskiego na obcy, a także do sprawdzania i poświadczania tłumaczeń wykonanych przez inne osoby.

Tłumaczenia uwierzytelnione dokumentów urzędowych (m.in. dyplomów, certyfikatów, dokumentów poświadczonych przez notariusza lub sporządzonych w formie aktu notarialnego itd.) oraz innych oficjalnych dokumentów wykonują dla nas tłumacze, którzy uzyskali uprawnienia i zostali wpisani do rejestru tłumaczy przysięgłych prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Tłumaczenia uwierzytelnione ustne

Tłumaczenia ustne uwierzytelnione wykonywane są m.in. na potrzeby organów państwowych – sądów, urzędów i prokuratury. Tłumacze przysięgli tłumaczą podczas odczytywania aktów notarialnych, rozpraw sądowych, przesłuchań świadków, spotkań akcjonariuszy, negocjacji handlowych i podpisywania umów z udziałem osób niewładających językiem obrad.

Tłumaczenia uwierzytelnione podpisem elektronicznym

Odpowiadając na zmieniające się potrzeby i oczekiwania naszych Klientów oferujemy również tłumaczenia uwierzytelnione podpisem elektronicznym. Są to dokumenty w formie elektronicznej opatrzone podpisem cyfrowym, który zastępuje podpis i pieczęć tłumacza przysięgłego, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Stosowanie podpisu elektronicznego jest zgodne z Ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego, ułatwia obieg dokumentów i gwarantuje ich autentyczność i bezpieczeństwo.

30 lat INTERTEXT

DOŁĄCZ DO NAS

KONTAKT

Biuro tłumaczeń INTERTEXT

ul. Młynarska 42
01-171 Warszawa

e-mail:
intertext@intertext.com.pl

Tel.: (+48 22) 621 97 18
Fax: (+48 22) 625 22 81

Godziny otwarcia:
Pn – pt | 8.00 – 18.00

Mapa Google
Kontakt calc ico

Tel.: (+48 22) 621 97 18
Fax: (+48 22) 625 22 81

intertext@intertext.com.pl