TŁUMACZENIA UWIERZYTELNIONE

Tłumaczenia dokumentów urzędowych (m.in. dyplomów, certyfikatów, dokumentów poświadczonych przez notariusza lub sporządzonych w formie aktu notarialnego itd.) wykonują dla nas tłumacze wpisani na listę tłumaczy przysięgłych w rejestrze prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP.

Tłumaczenia ustne uwierzytelnione wykonywane są m.in. na potrzeby organów państwowych – sądów, urzędów i prokuratury. Tłumacze przysięgli tłumaczą podczas odczytywania aktów notarialnych, rozpraw sądowych, przesłuchań świadków, spotkań akcjonariuszy, negocjacji handlowych i podpisywania umów z udziałem osób niewładających językiem obrad.

Oferujemy również tłumaczenia uwierzytelnione podpisem elektronicznym. Są to dokumenty w formie elektronicznej opatrzone podpisem cyfrowym, który zastępuje podpis i pieczęć tłumacza przysięgłego, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Stosowanie podpisu elektronicznego jest zgodne z Ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego, ułatwia obieg dokumentów i gwarantuje ich autentyczność i bezpieczeństwo.

30 lat INTERTEXT

DOŁĄCZ DO NAS

KONTAKT

ul. Młynarska 42
01-171 Warszawa

e-mail:
intertext@intertext.com.pl

Tel.: (+48 22) 621 97 18
Fax: (+48 22) 625 22 81

Godziny otwarcia:
Pn – pt | 8.00 – 18.00

Kontakt

Tel.: (+48 22) 621 97 18
Fax: (+48 22) 625 22 81

intertext@intertext.com.pl