zdjecie

Stowarzyszenie POLOT

POLOT - Organizacja tłumaczy

Iwona Sewastynowicz - Dyrektor Zarządzająca INTERTEXT

Związek Pracodawców Branży Tłumaczeniowej POLOT

Związek Pracodawców Branży Tłumaczeniowej POLOT to pierwsza w naszym kraju organizacja, której zasadniczym celem jest zrzeszanie dostawców profesjonalnych usług oraz podmiotów związanych z branżą tłumaczeniową i dbanie o jej rozwój w Polsce poprzez kreowanie profesjonalnego, inspirującego środowiska. Związek powstał 2 października 2019 roku, a INTERTEXT należy do grona członków-założycieli.

Władze stowarzyszenia

We władzach stowarzyszenia zasiadają osoby, które od wielu lat aktywnie dbają o rozwój profesjonalizmu branży tłumaczeniowej. Przewodniczącym zarządu jest Piotr Czajkowski, który odpowiada za partnerstwa strategiczne i program. Z ramienia INTERTEXT we władzach POLOT zasiada Iwona Sewastynowicz, która jest dyrektorem zarządu i odpowiada za współpracę z uczelniami wyższymi i dotacje.

Za jedno ze swoich najważniejszych zadań POLOT uznaje integrację wszystkich uczestników rodzimego rynku tłumaczeń dzięki wypracowaniu takich zasad współpracy pomiędzy tłumaczami, biurami tłumaczeń i klientami, które będą uwzględniać słuszne interesy wszystkich zainteresowanych stron. POLOT podejmuje również liczne działania w zakresie promocji kryteriów jakościowych i stosowania norm jakościowych, a także poszanowania zasad uczciwej konkurencji zarówno w obrębie rynku zamówień prywatnych, jak i zamówień publicznych.

Rola członków stowarzyszenia POLOT

Członkowie związku mają realny wpływ na formę, zakres oraz zasięg inicjatyw podejmowanych przez POLOT na rzecz tworzenia w Polsce środowiska biznesowego, które będzie sprzyjało funkcjonowaniu podmiotów z branży usług językowych. Ponadto członkowie mają możliwość zaangażowania się w równorzędny dialog z uczelniami wyższymi, instytucjami państwowymi oraz organizacjami branżowymi, by wspólnie z nimi tworzyć nową jakość oraz budować nowoczesną branżę tłumaczeniową w kraju. 

DOŁĄCZ DO NAS

KONTAKT

Biuro tłumaczeń INTERTEXT

ul. Młynarska 42
01-171 Warszawa

e-mail:
intertext@intertext.com.pl

Tel.: (+48 22) 621 97 18
Fax: (+48 22) 625 22 81

Godziny otwarcia:
Pn – pt | 8.00 – 18.00

Mapa Google
Kontakt calc ico

Tel.: (+48 22) 621 97 18
Fax: (+48 22) 625 22 81

intertext@intertext.com.pl