zdjecie

Tłumaczenia medyczne i farmaceutyczne

Medycyna i farmacja

Doskonale zdajemy sobie sprawę z rangi tłumaczeń w branży medycznej i farmaceutycznej.

Dlatego nasi tłumacze, oprócz biegłej znajomości danego języka i bogatego doświadczenia, posiadają również znakomitą wiedzę specjalistyczną.

30 lat INTERTEXT

Medycyna
Farmacja
Chemia
Technika medyczna

INTERTEXT multilingual communications oferuje specjalistyczne tłumaczenia medyczne i farmaceutyczne. Zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest precyzja i dokładność w obydwu tych dziedzinach, dlatego tłumaczenia powierzamy wyłącznie specjalistom znakomicie posługującym się wybranym językiem obcym oraz doskonale znającym daną branżę i terminologię w niej stosowaną. Aby zagwarantować naszym Klientom najwyższą jakość usług, każdy tekst jest poddawany dodatkowej korekcie i weryfikacji w Dziale Zapewnienia Jakości.

Specyfika tłumaczeń medycznych i farmaceutycznych

Weryfikacja tłumaczeń medycznych i tłumaczeń farmaceutycznych polega na szczegółowym porównaniu tekstu źródłowego i przekładu, m.in. pod kątem poprawności językowej i kompletności tekstu, a także zachowania właściwej terminologii, typowej dla danej branży. W przypadku artykułów medycznych do publikacji zalecamy dodatkowo wykonanie redakcji tłumaczeń. Pozwoli to uzyskać perfekcyjne brzmienie i czytelność tekstów oraz stuprocentową zgodność z założonym celem komunikacyjnym i poprawność językową.

Tłumaczymy:

 • Dokumentację badań klinicznych (m.in. protokoły badań klinicznych, formularze świadomej zgody, opinie komisji bioetycznych)
 • Charakterystyki produktu leczniczego (ChPL) i ulotki dla pacjenta
 • Dokumentację rejestracyjną
 • Karty charakterystyki substancji
 • Karty pacjenta
 • Opisy przypadków
 • Notatki bezpieczeństwa
 • Deklaracje zgodności wyrobów medycznych, certyfikaty WE
 • Artykuły naukowe i artykuły z prasy branżowej
 • Materiały edukacyjne, podręczniki dla użytkowników wyrobów medycznych
 • Materiały szkoleniowe dla przedstawicieli handlowych
 • Dokumentacje techniczne i użytkowe urządzeń, sprzętu i aparatury medycznej
 • Instrukcje obsługi wyrobów medycznych
 • Informacje prasowe, oświadczenia dla mediów, treści na strony internetowe
 • Materiały marketingowe (wraz z zachowaniem układu graficznego np. ulotki, katalogi, foldery)
 • Korespondencja, pisma i zawiadomienia, komunikaty URPL

Mamy także możliwość realizacji tłumaczeń przysięgłych w kombinacji z językiem angielskim z certyfikowanym podpisem elektronicznym tłumacza.

Obsługujemy między innymi:

Sanofi, Roche Polska, AstraZeneca, Takeda

DOŁĄCZ DO NAS

KONTAKT

Biuro tłumaczeń INTERTEXT

ul. Młynarska 42
01-171 Warszawa

e-mail:
intertext@intertext.com.pl

Tel.: (+48 22) 621 97 18
Fax: (+48 22) 625 22 81

Godziny otwarcia:
Pn – pt | 8.00 – 18.00

Mapa Google
Kontakt calc ico

Tel.: (+48 22) 621 97 18
Fax: (+48 22) 625 22 81

intertext@intertext.com.pl