zdjecie

Tłumaczenia prawne i finansowe

Prawo i finanse

Dziedzina, w której nie ma miejsca na dwuznaczność i brak precyzji.

Nasz zespół specjalistów przykłada szczególną wagę do poprawności merytorycznej i terminologicznej tłumaczonych tekstów.

30 lat INTERTEXT

Prawo i Administracja
Finanse i Bankowość
Ubezpieczenia

INTERTEXT multilingual communications oferuje specjalistyczne tłumaczenia prawnicze i finansowe. Zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest skrupulatność oraz dbałość o poprawność merytoryczną i terminologiczną w obydwu dziedzinach, dlatego tłumaczenia powierzamy wyłącznie tłumaczom specjalistom, biegle znającym wybrany język obcy oraz branżową terminologię. Profesjonalne tłumaczenia są dodatkowo poddawane korekcie i weryfikacji w Dziale Zapewnienia Jakości.

Tłumaczenia z takich dziedzin, jak: prawo i administracja, finanse i bankowość oraz ubezpieczenia, wykonujemy z najwyższą precyzją, a także sprawdzamy je pod kątem poprawności warsztatowej i kompletności tekstu. W przypadku dokumentów urzędowych, pełnomocnictw lub aktów notarialnych oferujemy tłumaczenia uwierzytelnione sporządzane przez tłumaczy przysięgłych. Z kolei teksty marketingowe, informacje prasowe czy oświadczenia dla mediów możemy poddać dodatkowej redakcji, dzięki której zyskują one jeszcze lepsze brzmienie i są w stu procentach zgodne z założonym celem komunikacyjnym.

Oferujemy również tłumaczenia uwierzytelnione podpisem elektronicznym. Są to dokumenty w formie elektronicznej opatrzone podpisem cyfrowym, który zastępuje podpis i pieczęć tłumacza przysięgłego, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Stosowanie podpisu elektronicznego jest zgodne z Ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego, ułatwia obieg dokumentów i gwarantuje ich autentyczność i bezpieczeństwo.

Tłumaczymy:

 • Umowy, pełnomocnictwa, deklaracje, porozumienia, listy intencyjne
 • Sprawozdania finansowe, raporty i opinie biegłych rewidentów
 • Dokumentacje cen transferowych
 • Dokumentacje procesowe
 • Dokumenty przetargowe
 • Dokumenty korporacyjne (statuty, odpisy z KRS, regulaminy, procedury, komunikaty)
 • Dokumenty podatkowe (opinie, formularze, zaświadczenia)
 • Dokumenty urzędów skarbowych
 • Dokumenty HR (szkolenia, rekrutacja, BHP, procedury wewnętrzne)
 • Raporty roczne
 • Uchwały, protokoły walnych zgromadzeń oraz posiedzeń zarządu
 • Ustawy, akty prawne
 • Akty notarialne
 • Prospekty emisyjne
 • Publikacje specjalistyczne
 • Korespondencję biznesową i urzędową
 • Informacje prasowe, oświadczenia dla mediów, treści na strony internetowe
 • Materiały marketingowe (wraz z zachowaniem układu graficznego np. ulotki, katalogi, foldery)

 

Obsługujemy między innymi:

EY, Citi Handlowy, Deloitte, Prudential Polska, Baker McKenzie

DOŁĄCZ DO NAS

KONTAKT

Biuro tłumaczeń INTERTEXT

ul. Młynarska 42
01-171 Warszawa

e-mail:
intertext@intertext.com.pl

Tel.: (+48 22) 621 97 18
Fax: (+48 22) 625 22 81

Godziny otwarcia:
Pn – pt | 8.00 – 18.00

Mapa Google
Kontakt calc ico

Tel.: (+48 22) 621 97 18
Fax: (+48 22) 625 22 81

intertext@intertext.com.pl