WERYFIKACJA I REDAKCJA TEKSTÓW

WERYFIKACJA

Każde tłumaczenie poddawane jest dodatkowej weryfikacji w Dziale Zapewnienia Jakości. Weryfikacja polega na porównaniu tekstu źródłowego i tłumaczenia pod kątem poprawności warsztatowej przekładu, kompletności tekstu, zachowania właściwej i jednolitej konwencji stylistycznej i terminologii typowej dla danego klienta czy branży. Ważnym etapem weryfikacji jest korekta językowa tłumaczenia, której celem jest zapewnienie zgodności tekstu z wymogami poprawności języka docelowego.

Weryfikację tłumaczeń oferujemy również jako samodzielną usługę.

Przetłumaczony tekst może zostać również zweryfikowany przez specjalistę posiadającego wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie, który posługuje się specjalistycznym językiem tłumaczenia w praktyce lub przez native speakera danego języka.

REDAKCJA

Redakcja jest usługą, którą zalecamy przy tłumaczeniu materiałów do publikacji m.in. materiałów marketingowych, komunikatów prasowych, tekstów na stronę internetową, artykułów naukowych i branżowych, biogramów itd.

Redakcja to sprawdzenie tekstu pod względem założonego celu komunikacyjnego, poprawności językowej, rejestru stylistycznego i konwencji przyjętych w danej dziedzinie. Obejmuje wprowadzanie do tekstu zmian, które trafniej oddadzą wyrażone treści oraz ulepszą tekst pod względem brzmienia i czytelności.

Redakcję oferujemy również jako samodzielną usługę.

DOŁĄCZ DO NAS

KONTAKT

ul. Marszałkowska 2/7
00-581 Warszawa

e-mail:
intertext@intertext.com.pl

Telefon: (+48) 22 621 97 18
Faks: (+48) 22 625 22 81

Godziny otwarcia:
Pn – pt | 8.00 – 18.00

Kontakt

tel. (+48 22) 621 97 18
faks. (+48 22) 625 22 81
intertext@intertext.com.pl