zdjecie

Polityka prywatności

Polityka przetwarzania danych osobowych

 

Głównym celem wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa jest zapewnienie zgodności funkcjonowania firmy Beata Kander Biura Tłumaczeń INTERTEXT jako Administratora Danych Osobowych z przepisami prawa regulującymi kwestię administrowania i przetwarzania danych osobowych.

 

W jaki sposób otrzymaliśmy posiadane przez nas dane?

 • bezpośrednio od Państwa,
 • od podmiotu, który zawarł z Biurem Tłumaczeń INTERTEXT umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz,
 • od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego z BT INTERTEXT, który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody,
 • z ogólnodostępnych źródeł takich jak, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.

 

Administratorem Państwa danych jest firma Beata Kander Biuro Tłumaczeń INTERTEXT, ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa, NIP: 526 001 32 84, REGON: 006727074, E-MAIL: intertext@intertext.com.pl

 

Będziemy przetwarzać następujące kategorie danych:

 • imię i nazwisko
 • dane kontaktowe
 • adres zameldowania/zamieszkania
 • nr PESEL
 • doświadczenie zawodowe
 • nazwa stanowiska

 

Państwa dane będą przetwarzane w jednym lub więcej spośród wymienionych celów:

 • realizacji usługi tłumaczenia
 • wykonania składu DTP
 • zawarcia umowy z firmą Beata Kander Biuro Tłumaczeń INTERTEXT
 • rozliczeniowych
 • marketingowych
 • prowadzenia badań rynku a także opinii ilościowych (ankiety, sondaże), badań jakościowych
 • rekrutacji dostawców.

 

Państwa dane są niezbędne do realizacji w pełni naszych usług oraz  możliwości ich zaprezentowania. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne jednak jest niezbędne do zawarcia umowy, nawiązania współpracy oraz realizacji Państwa zamówienia.

Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

W przypadku naszych dostawców w celu możliwości nawiązania współpracy, możliwości zlecania usług oraz wszelkich z tym związanych obowiązków, m.in. rozliczeniowych.

 

Cofniecie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można cofnąć w dowolnym dla Państwa momencie bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Chęć cofnięcia Państwa zgody można wyrazić w dowolny sposób . Wystarczy wysłać e-mail lub przesłać wiadomość tradycyjną pocztą na wskazane wyżej dane kontaktowe. Kluczowe jest abyśmy mogli tą informację odnotować.  Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, co oznacza, że do momentu cofnięcia tej zgody Państwa dane są przetwarzane przez nas zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Podstawą do przetwarzania danych osobowych w zależności od czynności jest:

 • zawarcie i realizacja umowy zawartej z BT INTERTEXT,
 • obowiązek prawny ciążący na BT INTERTEXT (np.: wystawienie faktury),
 • wyrażona przez Państwa zgoda,
 • prawnie uzasadniony interes BT INTERTEXT (marketing bezpośredni swoich produktów i usług lub wykonanie umowy zawartej z BT INTERTEXT na Państwa rzecz jako osoby trzeciej gdy stroną umowy jest inny podmiot),
 • rekrutacja związana ze stanowiskami wewnętrznymi oraz współpracą zdalną.

 

Tylko za Państwa zgodą udostępnimy Państwa dane osobowe przedsiębiorcom, z którymi współpracujemy by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych. Dane udostępnimy tylko tym Partnerom, w stosunku do których wyrażą Państwo zgodę.

Państwa dane będą ujawnione odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takich przypadkach jest zawarta umowa powierzenia z tymi podmiotami zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Z uwagi na to, że podmioty często się zmieniają, nie jesteśmy w stanie przedstawić ich pełnej listy jeśli jednak chcą Państwo wiedzieć z kim aktualnie współpracujemy to macie  prawo żądania takiej informacji.

Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy). Jeśli tego będzie wymagało Państwa zamówienie wtedy poinformujemy Państwa o tym i tylko za Państwa zgodą będziemy je przekazywać poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo przenieść swoje dane osobowe do innego administratora danych. W zakresie przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług BT INTERTEXT mogą Państwo wnieść sprzeciw.

 

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z BT INTERTEXT lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może ponosić BT INTERTEXT i jakie mogą być podnoszone wobec BT INTERTEXT.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z BT INTERTEXT na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

 

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych?

Skargi kierować można do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W jaki sposób nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym  profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych (profilowanie w celach marketingowych).

 

Pliki Cookies

 1. Dla Państwa wygody strona www.intertext.com.pl, zwana dalej stroną www, używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników i wcelach statystycznych. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
 2. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując
  multimedia. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące Cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu Cookies.
 3. Strona www stosuje Cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki).
 4. Strona intertext.com.pl wykorzystuje poniższe pliki Cookies:
  • 1P_JAR
  • CONSENT
  • __utma
  • __utmc
  • __utmz
  • pll_language
  • wordpress_logged_in
  • wordpress_test_cookie
  • wp-settings-1
  • wp-settings-time-1
 1. Poziom ochrony przed Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.

Wszelkie zapytania lub uwagi dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez  naszą firmę proszę kierować pod adres intertext@intertext.com.pl

 

Zgoda na cookies:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Ustawienia tych plików można zmienić w każdej chwili za pomocą ustawień przeglądarki.

DOŁĄCZ DO NAS

KONTAKT

Biuro tłumaczeń INTERTEXT

ul. Młynarska 42
01-171 Warszawa

e-mail:
intertext@intertext.com.pl

Tel.: (+48 22) 621 97 18
Fax: (+48 22) 625 22 81

Godziny otwarcia:
Pn – pt | 8.00 – 18.00

Mapa Google
Kontakt calc ico

Tel.: (+48 22) 621 97 18
Fax: (+48 22) 625 22 81

intertext@intertext.com.pl