W ubiegłym tygodniu mieliśmy przyjemność brać udział w spotkaniu LOC GALA MIXER organizowanym wspólnie z  POLOT Związek Pracodawców Branży Tłumaczeniowej – oraz Globalization and Localization Association (GALA)

Był to świetny Networking oraz okazja, by w nieformalnej atmosferze porozmawiać z właścicielami, menedżerami i  przedstawicielami branży, o projektach nad którymi obecnie pracuje nasz Związek.

Dziękujemy  przemiłą atmosferę i możliwość nawiązania nowych inspirujących znajomości.

Wspólnie budujemy nowoczesną branżę !

#onelanguageoneindustry  #Networking #tłumaczenia #multiligual #communications

 

Życzymy Państwu, by zbliżające się święta Bożego Narodzenia upłynęły w spokojnej, radosnej i życzliwej atmosferze. Niech będzie to czas odpoczynku od pracy i codziennych obowiązków, a Nowy Rok niech przyniesie wiele sukcesów i powodów do zadowolenia.

Obchodzimy szczególny jubileusz – 30 rocznicę założenia Biura Tłumaczeń INTERTEXT. Jest to wyśmienita okazja do spojrzenia na naszą historię i planowania przyszłych działań. Chcielibyśmy serdecznie podziękować Państwu za dotychczasową udaną współpracę i zaufanie. Ta wyjątkowa rocznica motywuje nas, aby utrzymać najwyższy poziom usług i pracować jeszcze lepiej i efektywniej. Mamy nadzieję, że nadchodzące lata będą tego potwierdzeniem.

Z okazji 30 lecia przybliżamy najciekawsze realizowane przez nas projekty.

Zakup samolotów bezzałogowych dekadę temu był dużym przedsięwzięciem Ministerstwa Obrony Narodowej. Równie wymagający okazał się projekt dotyczący szkoleń z zakresu obsługi tych maszyn. Współpracujący z nami tłumacze ustni uczestniczyli w trwających ponad dwa miesiące szkoleniach w Izraelu, które były prowadzone w języku angielskim.

Tłumaczenie tekstów i dokumentów specjalistycznych wymaga nie tylko perfekcyjnej znajomości języków, ale również doskonałej znajomości branży, z której pochodzi tekst oraz fachowej terminologii. Tłumaczenie może być przygotowane jako zwykłe lub uwierzytelnione (potocznie zwane przysięgłym). To drugie wykonywane jest przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP.

Kompetencje tłumacza zwykłego i przysięgłego

Tłumacz, bez względu na to, czy uzyskał uprawnienia tłumacza przysięgłego, czy nie, powinien posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające mu na sprawne i poprawne wykonywanie tłumaczeń na język ojczysty i  obcy.

Wszystkie tłumaczenia powinny być poprawne pod względem językowym, semantycznym i merytorycznym, dlatego istotne jest zlecanie tłumaczeń specjalistom z danej branży (np. specjalizującym się w tłumaczeniach medycznych, farmaceutycznych, technicznych, finansowych czy prawnych). Krótko mówiąc, idealny tłumacz powinien posiadać wiedzę językową, kulturową oraz merytoryczną.

Tłumacz zwykły

W zasadzie nie ma ograniczeń, kto może zostać tłumaczem. Najważniejsze są: perfekcyjna znajomość zasad języka ojczystego i biegła znajomość języka obcego, najlepiej potwierdzona  stosownymi certyfikatami językowymi lub dyplomem ukończenia studiów, oraz tzw. warsztat tłumacza. Jakie studia powinna wybrać osoba planująca karierę tłumacza? Dobrym wyborem będzie lingwistyka stosowana (ze specjalnością translatoryka) lub tłumaczenia specjalistyczne. Obydwa kierunki wyposażą przyszłego tłumacza w niezbędną wiedzę i praktyczną umiejętność tłumaczenia (warsztat). Tłumaczem może również zostać absolwent filologii lub dowolnego kierunku niefilologicznego. Wykształcenie w danej dziedzinie pozwala uzyskać tłumaczowi konkretną specjalizację.

Tłumacz przysięgły

Prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego może uzyskać osoba, która przystąpiła do egzaminu państwowego i uzyskała wynik pozytywny z części pisemnej i ustnej oraz spełnia inne warunki, m.in.:

Dopuszcza się możliwość przystąpienia do egzaminu na tłumacza przysięgłego osoby, która nie posiada obywatelstwa polskiego ani innego z wymienionych w rozporządzeniu, a także osoby bez wykształcenia wyższego. Należy jednak pamiętać, że prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego uzyskuje się po pozytywnym zdaniu egzaminu oraz przedstawieniu dowodów na spełnienie / uzupełnienie wszystkich wymaganych warunków.

Jak wygląda tłumaczenie poświadczone?

Tłumaczenie poświadczone opatrzone jest pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego, zgodnym ze wzorem złożonym w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od niedawna możliwe jest także umieszczenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, a tym samym sporządzenie tłumaczenia w formie elektronicznej. Na tłumaczeniu powinna znajdować się informacja o tym, czy tłumaczenie zostało wykonane z oryginału dokumentu, czy z jego kopii oraz klauzula poświadczająca tłumacza, w której stwierdza się zgodność wykonanego tłumaczenia z okazanym dokumentem.

Odpowiedzialność prawna tłumacza przysięgłego

Tłumacz przysięgły to zawód zaufania publicznego. Zasady jego wykonywania są określone w Ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. Wyszczególniono w niej jego obowiązki i stawiane mu wymagania, m.in. wykonywanie powierzonych zadań ze szczególną starannością i bezstronnością oraz zachowanie w tajemnicy faktów, z którymi się zapoznał w związku z tłumaczeniem.

Od tłumacza przysięgłego oczekuje się bardzo dużej odpowiedzialności za przetłumaczony dokument. Podobnie wygląda to w przypadku wykonywanych przez niego tłumaczeń ustnych – jeśli np. uczestniczy w rozprawie sądowej, od jakości jego przekładu niejednokrotnie może zależeć wyrok.
Tłumacz, który nie wypełnia swoich obowiązków lub wypełnia je nienależycie lub nierzetelnie, może zostać ukarany upomnieniem, naganą lub karą pieniężną, a nawet zawieszeniem bądź pozbawieniem prawa wykonywania zawodu.

Tłumaczenia uwierzytelnione i zwykłe – kiedy z nich korzystać?

Tłumaczenia poświadczone wykonywane są głównie na zlecenie sądów, policji i innych organów państwowych. Osoby prywatne korzystają z usług tłumacza przysięgłego  w kontaktach z wyżej wymienionymi instytucjami, np. gdy dysponują obcojęzycznymi aktami urodzenia, małżeństwa i zgonu, aktami notarialnymi świadectwami ukończenia szkoły i innymi certyfikatami czy dokumentacją pojazdów sprowadzanych z zagranicy. . Z kolei tłumaczenia poświadczone ustne są wykonywane najczęściej w urzędach, sądach, kancelariach notarialnych i wszędzie tam, gdzie wymaga tego waga czynności prawnych.

Inne teksty,  dokumenty oraz m.in. książki, artykuły czy broszury zwykle nie wymagają poświadczenia przez tłumacza przysięgłego i są tłumaczone przez tłumaczy specjalizujących się w danej dziedzinie.

Tłumaczenia maszynowe to tłumaczenia wykonywane przez oprogramowanie komputerowe, które korzysta ze specjalistycznych algorytmów językowych i gotowych zestawów zasad gramatycznych, a także z baz stworzonych automatycznie, na podstawie już przetłumaczonych tekstów. Machine Translation daje możliwość przetłumaczenia bardzo dużej ilości rozmaitych treści w bardzo krótkim czasie. Jednak ich jakość najczęściej pozostawia wiele do życzenia i jeśli ma być dalej wykorzystywana – konieczna jest weryfikacja i edycja przetłumaczonych treści. Kto i po co sięga po tłumaczenia maszynowe? Czym różni się tłumaczenie maszynowe od tłumaczenia wspomaganego komputerowo?

Na czym polega tłumaczenie maszynowe?

Tłumaczenie maszynowe to tłumaczenie wykonywane automatycznie przez komputer, czyli sztuczną inteligencję. Jakość przekładów mechanicznych jest coraz lepsza. Do niedawna programy i narzędzia do tłumaczenia maszynowego typu statystycznego działały w oparciu o frazy. Obecnie coraz częściej mamy do czynienia z neural machine translation, czyli neuronowymi tłumaczeniami maszynowymi, w których system sam wyszukuje wzorce działania i intensywnie “uczy się” wraz z każdym wykonanym tłumaczeniem. Wciąż jednak bez trudu odróżnimy tłumaczenie wykonane maszynowo od tego wykonanego przez tłumacza specjalistę.

Maszynowe tłumaczenia na użytek prywatny

Po tłumaczenia komputerowe sięgają najczęściej osoby prywatne chcące ogólnie zorientować się w treści dokumentu. W tym celu mogą skorzystać z jednego z bezpłatnych translatorów (np. Google Translator lub Bing Translator) – wystarczy wkleić lub wpisać tekst, który chcemy przetłumaczyć, wybrać język docelowy i w ciągu kilku lub kilkunastu sekund otrzymujemy gotowy przekład.

Tłumaczenia branżowe – nie maszynowe

Specjaliści nie są zwolennikami tłumaczeń maszynowych z kilku powodów.

Tłumacze mogą korzystać ze specjalistycznych, komercyjnych i certyfikowanych programów do tłumaczenia maszynowego. Są to najczęściej narzędzia tworzone z myślą o wybranej branży, określonym rodzaju dokumentów (np. instrukcji) lub dedykowane konkretnemu klientowi.

Postedycja – weryfikowanie tłumaczeń maszynowych

Postedytowanie (postediting) to proces, w którym tłumacz zajmuje się weryfikowaniem i edytowaniem tekstu przetłumaczonego maszynowo. Postedycją treści tłumaczonych komputerowo powinien zajmować się specjalista odpowiednio przeszkolony i posiadający doświadczenie w pracy z tekstami tłumaczonymi przez maszyny.

Tłumaczenie wspomagane komputerowo

Tłumaczenie wspomagane komputerowo jest wykonywane przez tłumacza w narzędziach CAT. Computer Assisted Translation to zaawansowane programy, które usprawniają i porządkują pracę tłumacza oraz mogą znacząco przyspieszać realizację kolejnych zleceń. Ich działanie opiera się na przechowywaniu par segmentów (najczęściej całych zdań) w języku źródłowym i docelowym w pamięci narzędzia. dokument źródłowy jest analizowany pod względem podobieństwa do wcześniej tłumaczonych tekstów przechowywanych w pamięci tłumaczeniowej, a program podpowiada najbardziej zgodne segmenty, Dzięki temu możliwe jest przyspieszenie pracy, ale przede wszystkim zapewnienie spójności z wcześniejszymi tłumaczeniami dla danego klienta lub z danej specjalizacji.

Najważniejsze funkcjonalności programów CAT:

Specjaliści prognozują, że dzięki szybkiemu tempu rozwoju technologii tłumaczenia wykonywane maszynowo, przy użyciu coraz bardziej zaawansowanych narzędzi, algorytmów i coraz obszerniejszych baz danych – będą coraz dokładniejsze oraz poprawne pod względem gramatycznym i semantycznym. Jednak tam gdzie istotny jest szerszy kontekst, stylistyka i wartość emocjonalna tekstu, maszyna nie będzie w stanie zastąpić człowieka.

W tym roku Biuro Tłumaczeń Intertext obchodzi 30. urodziny. Przez trzy dekady naszej działalności przetłumaczyliśmy blisko 2 miliony stron specjalistycznych dokumentów dla ponad 8000 klientów z całego świata. Wypracowaliśmy pozycję na rynku tłumaczeń w Polsce, zyskując zaufanie kluczowych firm z wielu branż – od medycyny, farmacji, prawa i finansów po energetykę i budownictwo. Z pomocą stałego zespołu specjalistów wdrażamy nowe technologie i sięgamy po nowoczesne rozwiązania, aktywnie uczestnicząc w kształtowaniu przyszłości branży tłumaczeniowej. Od początku działalności naszą misją jest świadczenie usług o najwyższej jakości oraz spełnianie oczekiwań naszych klientów w postaci globalnej, profesjonalnej, szybkiej i ekonomicznej usługi.

W tym szczególnym dla nas roku pragniemy gorąco podziękować za współpracę i zaufanie wszystkim naszym klientom, a także tłumaczom, redaktorom, weryfikatorom, informatykom i grafikom. Liczymy, że kolejne lata naszej działalności i współpracy upłyną pod znakiem stałego rozwoju, innowacji i sukcesów.

 

INTERTEXT obchodzi 30 urodziny i zaprasza do wspólnego świętowania ! 

Zaproponuj jubileuszowe hasło i zdobądź bilet dla 2 osób na musical Aida w Teatrze Muzycznym Roma.
Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać propozycję hasła promującego INTERTEXT w komentarzu pod konkursowym postem na Facebooku lub mailowo na adres: intertext@intertext.com.pl
Na propozycje czekamy do 12.11.2019.
Wyniki ogłosimy do 15.11.2019.

Do wygrania: bilet dla 2 osób w Teatrze Roma w Warszawie w dniu 23.11.2019 r. o godz. 19.00.
Szczegóły konkursu i regulamin dostępne na stronie https://intertext.com.pl/regulamin/ 

Reprezentacja INTERTEXT i  POLOT ( Polish Association of Language Service Providers) Uczestniczyła w Konferencji PT TEPIS – WARSZTATY PRZEKŁADU PRAWNICZEGO I SPECJALISTYCZNEGO.

Dziękujemy za zaproszenie i możliwość wzięcia udziału w ciekawej dyskusji dotyczącej relacji pomiędzy biurami tłumaczeń a tłumaczami freelancerami.

Ciekawa dyskusja i obiecujący początek współpracy ! 😉

 

 

 

 Powstał pierwszy w Polsce Związek Pracodawców Branży Tłumaczeniowej POLOT! Biuro Tłumaczeń INTERTEXT jest jednym z założycieli. (więcej…)

Kontakt

Tel.: (+48 22) 621 97 18
Fax: (+48 22) 625 22 81

intertext@intertext.com.pl