Obecna sytuacja przyczyniła się do ponadprzeciętnego przyspieszenia cyfryzacji rynków i branż, które dotychczas realizowały zadania w sposób bezpośredni. Jednym z takich przykładów są tłumaczenia ustne online – zarówno symultaniczne, jak i konsekutywne. Tłumaczenia online, to świetna alternatywa dla tradycyjnych tłumaczeń ustnych. Sprawdź zakres zastosowań takich usług i możliwości INTERTEXT.

Tłumaczenia online – zakres zastosowań i oferta INTERTEXT

Jak wygląda tłumaczenie ustne online? Jak je dzielimy i co mamy do zaoferowania?
Oferujemy:

Tłumaczenie ustne online możemy realizować w różnych formach – w zależności od rodzaju wydarzenia i ilości osób w nim uczestniczących.

Tłumaczenia konsekutywne, symultaniczne i obsługa konferencji online – na czym polegają te usługi?

Tłumaczenia konsekutywne online prowadzone są na dowolnej wybranej wcześniej platformie (Microsoft Teams, Zoom, Skype, Google Hangouts i inne), gdzie tłumacz łączy się z uczestnikami spotkania, a każdy uczestnik znajduje się w innym miejscu i korzysta z własnego sprzętu.

Tłumaczenia symultaniczne online rekomendowane są przy realizacji większych spotkań. Jest to jednoczesne tłumaczenie, które umożliwia m.in. platforma Zoom. Tłumacze ustni słuchają wypowiedzi i tłumaczą ją w tym samym czasie. Platforma natomiast umożliwia uczestnikom wybranie kanału i słuchanie wypowiedzi w wybranym języku. Uczestnicy i tłumacze łączą się z dowolnego miejsca (dom lub biuro) z platformą przy pomocy własnego sprzętu.

Obsługa konferencji online dla dużych wydarzeń międzynarodowych polecamy skorzystanie z dedykowanych platform, które dobieramy w zależności od formuły wydarzenia. Zapewniamy również:

INTERTEXT zapewnia pełne i profesjonalne wsparcie podczas międzynarodowych wydarzeń. Służymy Państwu pełnym doradztwem w zakresie wyboru najlepszych rozwiązań technicznych i wskażemy dedykowane platformy, dostarczając tym samym niezbędne wytyczne.

Tłumaczenia materiałów farmaceutycznych to duże wyzwanie dla tłumaczy, ponieważ muszą oni zadbać o precyzje przy każdej realizacji zlecenia. Wieloczłonowe nazwy składników i skomplikowane procedury bywają niejasne i niezrozumiałe dla osób nieposiadających z daną branżą doświadczenia. Czasem jedna pomyłka może skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami, dlatego tłumaczenia farmaceutyczne wymagają ponadprzeciętnej precyzji, skupienia i dbałości o najdrobniejsze detale. Zdaj się zatem na ekspertów i wybierz profesjonalne biuro tłumaczeń INTERTEXT.

Tłumaczenia farmaceutyczne i medyczne – najistotniejsze różnice

Farmaceutyka jest branżą odpowiedzialną za projektowanie, produkcję i dystrybucję leków. Medycyna to z kolei dużo szersza dziedzina i odnosi się ona do leczenia dolegliwości oraz schorzeń osób potrzebujących. Są to zatem pokrewne działy, które do pewnego momentu łączą się w aspektach tematycznych, lecz na potrzeby tłumaczeń należy je rozdzielić – głównie ze względu na zakres zastosowań i poziom odpowiedzialności.

Zastosowania tłumaczeń farmaceutycznych

Tłumaczenia farmaceutyczne dotyczą przede wszystkim medykamentów i suplementów dieta. Wykorzystywane są one głównie na etykietach produktów, gdzie pojawia się skład preparatów lub leków. Nie jest to jednak jedyny zakres, w którym mogą one okazać się przydatne. Mają także zastosowanie w przypadku:

Jak widać, stanowią one nieodłączny element międzynarodowej współpracy między producentami i dystrybutorami leków lub suplementów diety, a firmami odpowiedzialnymi za sprzedaż wyrobów medycznych.

Czy trzeba stosować tłumaczenia farmaceutyczne w przypadku suplementów diety?

Teoretycznie nie. Nie podlegają one pod wyroby medyczne i obowiązujące je standardy. Nie ma zatem szczególnych oczekiwań od strony formalnej dot. ich jakości. Z praktycznego punktu widzenia są to jednak produkty wspierające odpowiednią pracę organizmu, odporność lub samopoczucie. Posiadają one w składzie wiele naturalnych lub syntetycznych składników, których nazwy bardzo często przypominają wyroby medyczne. Coraz więcej firm chętnie więc korzysta z możliwości certyfikacji suplementów diety na podstawie zleconych badań laboratoryjnych.

Podobnie jest z dawkowaniem, przeciwwskazaniami lub zaleceniami. Chcąc więc projektować, produkować, dystrybuować lub sprzedawać suplementy diety na rynkach międzynarodowych, należy zadbać o profesjonalne tłumaczenie etykiet, instrukcji i wszystkich materiałów, niezbędnych dla konsumentów lub kolejnych przedsiębiorców w łańcuchu.

Istota tłumaczeń farmaceutycznych

Bezpieczeństwo pacjentów to definitywna podstawa, o której powinna pamiętać każda firma odpowiedzialna za produkcję lub dystrybucję leków oraz suplementów diety. Każdy skład wyrobu medycznego lub preparatów wspierających pracę organizmu powinien być przetłumaczony na język urzędowy, by wyeliminować wszelkie potencjalne zagrożenia spowodowane ew. błędami. Czasem wystarczy jedna liczba lub bliskoznaczne słowo, by zmienić znaczenie treści – co w przypadku leków może być szczególnym zagrożeniem dla zdrowia lub życia pacjentów.

Trudność i złożoność tłumaczeń farmaceutycznych

Tłumacz, który podejmuje się zlecenia tłumaczeń farmaceutycznych, powinien posiadać stosowne umiejętności, wiedzę oraz doświadczenie. Największym problemem w przypadku przekładu materiałów związanych z branżą farmaceutyczną, może być skomplikowane słownictwo i złożoność nazw własnych. W wielu przypadkach składniki również podlegają tłumaczeniu – zwłaszcza gdy są one pochodzenia roślinnego.

Wybierając usługę tłumaczeń farmaceutycznych w INTERTEXT, otrzymasz gwarancję profesjonalizmu i perfekcyjnie przygotowany przekład materiałów. Nasze biuro tłumaczeń zrzesza wyłącznie wykwalifikowanych i doświadczonych ekspertów, o czym świadczą m.in. certyfikaty ISO dot. jakości przekładów oraz bezpieczeństwa (np. ISO 17100 i ISO 27001) – co dla tłumaczeń farmaceutycznych (np. ze względu na ochronę patentu lub tajemnic handlowo-marketingowych firm farmaceutycznych) ma kluczowe znaczenie.

W powszechnym rozumieniu tłumaczenia prawne i tłumaczenia prawnicze to jedna grupa tłumaczeniowa, podczas gdy w praktyce są to dwie odrębne kategorie. Nierzadko są to osobne pozycje w cenniku usług, rozliczane na podstawie różnych stawek. Czym się różnią jedne od drugich i jak prawidłowo zakwalifikować tekst źródłowy? Z czego wynikają różne stawki rozliczeniowe dla tych kategorii?

Tłumaczenia prawne

Różnice między tłumaczeniami prawnymi i prawniczymi są dokładnie takie same jak różnice pomiędzy tekstami źródłowymi. Tłumaczenia prawne odnoszą się do tekstów, które – mówiąc najprościej – opisują prawo lub je stanowią. Tłumaczeniem prawnym będzie więc np. tłumaczenie:

Ze względu na swoją specyfikę oraz cel tłumaczenia prawne na ogół – choć nie zawsze – wymagają uwierzytelnienia. Przez uwierzytelnienie rozumie się poświadczenie tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego, który swoją pieczęcią i podpisem potwierdza zgodność tłumaczenia z tekstem źródłowym, dzięki czemu można je przedstawić dowolnej instytucji państwowej.

Tłumaczenie prawne uwierzytelnione musi być sporządzone lub zweryfikowane i poświadczone przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych w rejestrze prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Ponadto tłumaczenia prawne są bardzo specyficzne, co dotyczy zarówno treści, jak i formy; wymagają też od tłumacza doskonałej znajomości systemów prawnych obydwu krajów. Wszystko to z kolei przekłada się na stawkę rozliczeniową, gdyż takiego przekładu nie może wykonać dowolny tłumacz o nawet najlepszych kompetencjach językowych.

Tłumaczenia prawnicze

Tłumaczenia prawnicze również powinny być wykonywane przez osoby odznaczające się doskonałą znajomością języków i systemów prawnych obydwu krajów. Wynika to przede wszystkim ze specyfiki tłumaczenia, które wymaga szerokiej wiedzy z zakresu prawa oraz sprawności w posługiwaniu się charakterystyczną dla języka prawniczego stylistyką i terminologią. Przykładem tłumaczenia prawniczego jest tłumaczenie:

Ze względu na swoją specyfikę tłumaczenia prawnicze najczęściej nie wymagają uwierzytelnienia, co nie oznacza, że nie są wykonywane przez tłumaczy przysięgłych. Zrozumienie tekstu źródłowego oraz umiejętność oddania go w sposób charakterystyczny dla danej dziedziny prawa w języku obcym wymaga bardzo dużej wiedzy i doświadczenia, co znacząco zawęża grupę osób zdolnych do prawidłowego przygotowania przekładu.

Bezpieczeństwo i poufność

W przypadku tłumaczeń prawnych (rzadziej prawniczych) wymagane jest bezwzględne bezpieczeństwo i poufność. Przekładane teksty mogą zawierać dane osobowe, szczególnie chronione m.in. na mocy RODO. Dokumenty te mogą jednak też obejmować wiele poufnych informacji innego rodzaju – finansowych, handlowych czy istotnych z biznesowego punktu widzenia.

O bezpieczeństwo informacji poufnych dba biuro tłumaczeń, które zobowiązuje swoich pracowników i podwykonawców do zachowania poufności oraz zabezpiecza dane wrażliwe przed ich ewentualnym nieuprawnionym pozyskaniem przez osoby z zewnątrz. Istotna jest przede wszystkim praca na bezpiecznych serwerach, do których nie mają dostępu ani osoby z zewnątrz, ani nieupoważnieni pracownicy biura, jak również szyfrowanie dokumentów, gdy konieczne jest ich przekazanie w formie elektronicznej.

Podczas gdy część wydawnictw ogranicza zakres oferowanych usług, inne starają się zapewnić swoim autorom kompleksową obsługę – od korekty i składu publikacji, aż po profesjonalne tłumaczenie książki na wybrane języki. W tym pomagają domom wydawniczym profesjonalne biura tłumaczeń. W zależności od podpisanych umów biura zapewniają wsparcie zarówno klientom biznesowym, jak i indywidualnym autorom zainteresowanym nawiązaniem współpracy z zagranicznymi wydawnictwami. Jednym z takich biur jest Intertext. Nasz Zespół od lat tłumaczy publikacje zaliczane do różnych kategorii literackich – od podręczników akademickich, przez szeroko rozumianą beletrystykę, aż po pozycje literatury dziecięcej. Ile kosztuje profesjonalne tłumaczenie książki? Od czego zależy cena tłumaczeń książki? Co wpływa na ostateczny koszt tłumaczenia?

Cena tłumaczeń książki

Przygotowanie cennika, który wyczerpywałby problematykę wyceny tłumaczenia książek, a zarazem był czytelny dla potencjalnego klienta i nie rodził wątpliwości co do ostatecznej wartości usługi jest niemożliwe. Wynika to z ilości zmiennych, które musimy wziąć pod uwagę przygotowując wycenę. Co to za zmienne? Koszt tłumaczenia książki zależy m.in. od:

Dodatkowo cena tłumaczeń książki może być zależna od powiązań między zlecającym a biurem tłumaczeń. Wydawnictwa oraz indywidualni autorzy stale współpracujący z biurem tłumaczeń mogą liczyć na bardziej korzystne stawki rozliczeniowe lub rabaty uzależnione od finalnej objętości zlecenia. Jednocześnie klienci, którzy dopiero rozpoczynają współpracę z danym biurem mogą liczyć na powitalne rabaty lub darmowe próbki tłumaczeń. To wszystko zależy oczywiście do polityki sprzedaży danego biura tłumaczeniowego oraz jego nastawienia na tłumaczenie książek. Warto bowiem pamiętać, że nie wszystkie biura tłumaczeń posiadające tłumaczenia książek w swojej ofercie zajmują się nimi na co dzień. Dla części z nich jest to tylko pozycja wzbogacająca ofertę usługową i podnosząca prestiż biura w oczach potencjalnych klientów. Wracając jednak do kosztu tłumaczenia książki…

W praktyce Biura Tłumaczeń Intertext cenę tłumaczeń książek każdorazowo określamy indywidualnie, biorąc pod uwagę wymienione powyżej czynniki, które decydują o finalnym koszcie tłumaczenia. Dlatego osoby zainteresowane zleceniem przetłumaczenia książki zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.

Tłumaczenie maszynopisów

Wraz z powszechną cyfryzacją coraz mniej osób sięga po maszyny do pisania. Są jednak autorzy, którzy nie wyobrażają sobie innego narzędzia pracy. Jako  jedno z nielicznych biur tłumaczeń Intertext oferuje profesjonalne tłumaczenie maszynopisów, które – w zależności od preferencji autora – możemy najpierw przekonwertować na formę cyfrową dzięki usłudze OCR lub tłumaczyć bezpośrednio z nośnika papierowego. Ze względu na wartość nośnika papierowego, polecamy jednak skorzystanie z usługi OCR, która w nieznacznym stopniu podnosi koszt tłumaczenia książki, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo maszynopisu i ułatwiając oraz przyspieszając pracę nad tłumaczeniem.

Dlaczego pisząc o cenie tłumaczenia książki nie podajemy nawet orientacyjnych kosztów przekładu?

Jak już wspomnieliśmy, tłumaczenie książek podlega wycenie indywidualnej, na którą wpływa szereg zmiennych. Podając Państwu orientacyjne koszty przekładu lub widełki cenowe poglądowego tłumaczenia w danym języku moglibyśmy wprowadzić Państwa w błąd, a tego nie chcemy. Dlatego zamiast operować szacunkowymi kosztami zachęcamy domy wydawnicze oraz indywidualnych autorów do skorzystania z bezpłatnej i niezobowiązującej wyceny tłumaczenia.

Tłumaczenia medyczne i tłumaczenia farmaceutyczne stanowią dwie niezależne specjalizacje, w ramach których tłumacze posługują się odmienną terminologią, a nierzadko także nieco inną stylistyką. Wielu tłumaczy łączy te specjalizacje oferując tłumaczenia medyczne i farmaceutyczne. Zanim jednak zlecimy przetłumaczenie dokumentu na potrzeby medyczne lub farmaceutyczne warto się upewnić, że wybrane przez nas biuro tłumaczeń podoła zadaniu.

 

Jak klasyfikować tłumaczenia medyczne i farmaceutyczne?

W naszej praktyce bardzo często spotykamy się z pewnym uogólnieniem. Klienci pytają nas o obsługę tłumaczeń medycznych, podczas gdy przedkładany do tłumaczenia dokument kwalifikuje się do tłumaczenia farmaceutycznego. Z naszej perspektywy nie jest to duży problem – w zespole posiadamy ekspertów specjalizujących się w obydwu dziedzinach tłumaczeń. Jednak w przypadku mniejszego biura tłumaczeń takie uogólnienie może prowadzić do niepotrzebnych nieporozumień lub mieć negatywny wpływ na precyzję tłumaczenia, która – jak pisaliśmy o tym wcześniej – nierzadko ma ogromne znaczenie dla ludzkiego zdrowia, a nawet życia.  Jak więc odróżnić tłumaczenia medyczne od farmaceutycznych? Poniżej przedstawiamy kilka przykładów.

 

Tłumaczenia medyczne Tłumaczenia farmaceutyczne
  • historia choroby pacjenta,
  • opis badania/wyników badania diagnostycznego,
  • wypis ze szpitala,
  •  raport z badań klinicznych,
  •  raport z sekcji zwłok,
  •  artykuł branżowy dotyczący objawów choroby, sposobów jej leczenia, itp.
  • druki informacyjne,
  • ulotki i opakowania leków,
  • materiały dotyczące badanych leków.

 

 

 

 

Nieco bardziej niejednoznaczne w klasyfikacji bywają dokumenty dotyczące aparatury medycznej oraz urządzeń znajdujących zastosowanie w gabinetach kosmetycznych i medycyny estetycznej. Gros takich dokumentów możemy zakwalifikować jednocześnie do grupy tłumaczeń technicznych i medycznych ponieważ wymagają zastosowania fachowej terminologii technicznej (np. opis działania urządzenia) i medycznej (np. opis badania diagnostycznego).

Jak zyskać gwarancję precyzji tłumaczenia medycznego i farmaceutycznego?

Jak pokazują powyższe przykłady, samodzielne zaklasyfikowanie zlecenia bywa trudne i niejednoznaczne. Dlatego wybór biura tłumaczeń zawsze warto poprzeć konsultacją, podczas której tłumacz zapozna się ze zleceniem i określi, czy jest w stanie je wykonać w sposób rzetelny i z zachowaniem należytej precyzji. Jeśli trafimy na uczciwe biuro tłumaczeń możemy liczyć na to, że tłumacz nie podejmie się realizacji zlecenia, jeśli będzie ono wykraczało poza jego kompetencje.

Pod tym względem mamy pewną przewagę. Współpracujemy z szeroką grupą ekspertów z zakresu tłumaczeń medycznych i farmakologicznych, dzięki czemu kwestią nie jest to, czy podejmiemy się realizacji zlecenia, ale to, który z naszych ekspertów wykona je najlepiej. Naszym dodatkowym atutem jest usługa zarządzania terminologią, dzięki której każde tłumaczenie jest spójne pod względem terminologicznym z pozostałymi, nawet jeśli zostanie przygotowane przez innego tłumacza.

 

 

Wszystkie tłumaczenia pisemne wykonywane są przez tłumaczy specjalistów, którzy poza biegłą znajomością języka obcego posiadają również wiedzę z danej dziedziny i posługują się stosowaną w niej terminologią.
Tłumaczenie jest procesem wieloetapowym i w zależności od przeznaczenia danego tekstu warto zastanowić się, jaką usługę dodatkową wybrać. Dzięki takim usługom jesteśmy w stanie zapewnić tłumaczenie dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb.

W zależności od specyfiki danego projektu i potrzeb rekomendujemy dodatkowe usługi weryfikacji lub redakcji tekstu.
Weryfikacja polega na porównaniu tłumaczenia z tekstem źródłowym pod kątem merytorycznym – poprawności terminologicznej i rzeczowej, kompletności tekstu, zgodności z wytycznymi – oraz językowym – pozwala wyeliminować błędy gramatyczne, składniowe i stylistyczne, poprawić nieścisłości oraz różnice edycyjne między tłumaczeniem a dokumentem źródłowym.

Redakcja służy poprawieniu brzmienia i czytelności tekstu oraz dostosowaniu tłumaczenia do odpowiedniej konwencji stylistycznej i terminologicznej typowej dla danej dziedziny. Jest usługą, którą zalecamy przy tłumaczeniu materiałów do publikacji m.in. materiałów marketingowych, komunikatów prasowych, tekstów publikowanych na stronach internetowych, artykułów naukowych i branżowych, biogramów itd. oraz zawsze wtedy, gdy tekst służy nie tylko przekazaniu informacji, lecz także jest częścią kreowania wizerunku firmy.

Weryfikację i redakcję tekstów oferujemy również jako samodzielne usługi niezależne od tłumaczenia.

Tłumaczenia tekstów z branży prawnej należą do kategorii tłumaczeń specjalistycznych, które powinny być wykonywane wyłącznie przez tłumaczy posiadających odpowiednią wiedzę oraz doskonałą orientację w systemach prawnych obowiązujących w krajach tłumaczonych języków. Tłumaczenia prawnicze i prawne muszą być wykonywane precyzyjnie, przy zachowaniu właściwej terminologii oraz poprawnej interpretacji. Rzetelność i dokładność tłumaczenia ma kluczowe znaczenie, ponieważ w tekstach tego rodzaju istotne jest każde słowo, a pominięcie nawet jednego znaku interpunkcyjnego może mieć bardzo poważne konsekwencje.

Tłumaczenia tekstów prawnych

Teksty prawne to takie dokumenty, które powstają w celu stanowienia prawa. Zaliczamy do nich między innymi konstytucję, rozporządzenia i ustawy, umowy międzynarodowe oraz akty prawne o lokalnym zasięgu. Język, jakim są pisane tego rodzaju teksty, charakteryzuje się wysokim stopniem sformalizowania i wykorzystywaniem zwrotów oraz sformułowań, które nie są stosowane w potocznym języku. Każdy zapis w tekście prawnym jest sformułowany w taki sposób, aby całkowicie wykluczyć możliwość mylnego zrozumienia danego zapisu czy jego różne interpretacje – teksty te mają być jednoznaczne i precyzyjne.

Tłumaczenia tekstów prawniczych

Teksty prawnicze to duża i zróżnicowana grupa dokumentów, które zostały napisane językiem prawniczym, czyli takim, jakiego używają prawnicy interpretując prawo lub dyskutując o nim. Do tej kategorii zalicza się między innymi pełnomocnictwa i umowy, artykuły naukowe, dokumenty założycielskie spółek czy dokumenty sądowe.

Język stosowany w tekstach prawniczych jest fachowy i bardzo precyzyjny, choć cechuje się nieco mniejszym stopniem sformalizowania niż język prawny. Charakterystyczna dla języka prawniczego jest ścisła terminologia o jednoznacznej interpretacji – słowa, które w języku potocznym bywają używane zamiennie, na gruncie języka prawniczego mają konkretne i odmienne znaczenie. Cechą dodatkowo odróżniającą teksty prawnicze od innych jest skomplikowana składnia, obecność zdań wielokrotnie złożonych oraz nietypowa interpunkcja.

Profesjonalne tłumaczenia dokumentów z branży prawnej i finansowej

Specyfika tłumaczeń z branży prawnej i finansowej sprawia, że są to teksty, które muszą być przekładane tak, by zapewnić pełną zgodność z oryginałem – znaczenie ma każde słowo i każdy przecinek. Nie ma tu miejsca na dowolne interpretacje czy niejednoznaczność przetłumaczonego tekstu. Niezbędne jest też zachowanie przez tłumacza poufności informacji zawartych w tłumaczonych dokumentach.

W przypadku dokumentów urzędowych, aktów notarialnych oraz pełnomocnictw konieczne może być skorzystanie z usług tłumacza przysięgłego w celu złożenia dokumentów odpowiednim organom.

Do najczęściej tłumaczonych dokumentów z branży prawnej należą przede wszystkim:

Warto zaufać doświadczeniu!

Ze względu na ogromną odpowiedzialność ciążącą na tłumaczach tekstów prawniczych i prawnych INTERTEXT powierza je wyłącznie specjalistom posiadającym odpowiedni warsztat oraz doskonałą znajomość języka i systemu prawnego danego kraju. Nasi tłumacze posiadają także przygotowanie merytoryczne w danej gałęzi prawa, jak również udokumentowane doświadczenie w tłumaczeniu dokumentów z tej dziedziny.

Aby wyeliminować możliwość wystąpienia omyłki i zapewnić najwyższą jakość tłumaczeń realizowanych przez INTERTEXT, każdy dokument jest dodatkowo przekazywany do korekty i weryfikowany pod kątem poprawności merytorycznej i warsztatowej oraz spójności terminologicznej. Dzięki temu możemy zagwarantować pełną zgodność wykonywanych przez nas tłumaczeń z oryginalnymi dokumentami i wytycznymi klienta.

Tłumaczenia tekstów do publikacji oraz stron internetowych, to szczególny rodzaj przekładu, który kierowany jest do bardzo szerokiego grona odbiorców i jest wizytówką każdej firmy zwiększającą dotarcie do potencjalnych klientów.

Dlatego do tego typu tłumaczeń dobieramy osoby znające specyfikę danej branży z doświadczeniem w kreatywnym pisaniu tekstów i wyczuciem językowym.

Zapewniamy kompleksową realizację usługi, tłumaczenie treści na stronę internetową oraz graficzne opracowanie materiałów i przygotowanie ich do druku w ramach usługi DTP.

Zalecamy również wykonanie dodatkowej redakcji tłumaczeń, która pozwala na uzyskanie doskonałego brzmienia i czytelności tekstów oraz ich całkowitej zgodności z założonym celem komunikacyjnym.

Nasz zespół tworzy kilkuset zawodowych tłumaczy, korektorów, weryfikatorów i redaktorów, to eksperci biegle władający wybranym językiem obcym oraz specjaliści z różnych dziedzin, doskonale znający branżę marketingową i płynnie posługujący się terminologią w niej stosowaną.

Tłumaczymy:

Doskonale zdajemy sobie sprawę z rangi tłumaczeń w branży medycznej i farmaceutycznej. Dlatego nasi tłumacze, oprócz biegłej znajomości danego języka i bogatego doświadczenia, posiadają również znakomitą wiedzę specjalistyczną.

Weryfikacja tłumaczeń medycznych i tłumaczeń farmaceutycznych polega na szczegółowym porównaniu tekstu źródłowego i przekładu, m.in. pod kątem poprawności językowej i kompletności tekstu, a także zachowania właściwej terminologii, typowej dla danej branży. W przypadku artykułów medycznych do publikacji zalecamy dodatkowo wykonanie redakcji tłumaczeń. Pozwoli to uzyskać perfekcyjne brzmienie i czytelność tekstów oraz stuprocentową zgodność z założonym celem komunikacyjnym i poprawność językową.

Bardzo ważne jest właściwe poznanie potrzeb klienta i złożoności projektu , aby móc dobrać metody przygotowania spersonalizowanego tłumaczenia.

Dlatego tłumaczenia medyczne powierzamy wyłącznie specjalistom i  lekarzom znakomicie posługującym się wybranym językiem obcym oraz doskonale znającym daną branżę i terminologię w niej stosowaną. Aby zagwarantować naszym Klientom najwyższą jakość usług, każdy tekst jest poddawany dodatkowej korekcie i weryfikacji w Dziale Zapewnienia Jakości.

Bardzo istotna jest również konieczność ogólnej znajomość regulacji prawnych dotyczących systemu opieki zdrowotnej. Dotyczy to zarówno rynku, z którego pochodzi dany dokument, jak i kraju docelowego.

Proponujemy Państwu naszą pomoc w profesjonalnym tłumaczeniu dokumentów

Mamy także możliwość realizacji tłumaczeń przysięgłych z certyfikowanym podpisem elektronicznym tłumacza.

Drukowane tłumaczenie poświadczone, opatrzone własnoręcznym podpisem tłumacza, to w dalszym ciągu najpopularniejsza i najbardziej tradycyjna forma uwierzytelniania tłumaczeń przysięgłych.

Warto wiedzieć, że obecnie mamy możliwość wyboru innej formy takiego tłumaczenia.

Tłumaczenie poświadczone (potocznie: „przysięgłe”) posiada wiele obostrzeń zapisanych w ustawie. Powinno zawierać numer repertorium tłumacza przysięgłego, miejsce i datę wykonania tłumaczenia, a tłumacz musi być wpisany na listę prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości i osobiście podpisać i opieczętować każdą stronę tłumaczenia.

Dzięki nowoczesnej technologii można ten proces usprawnić, wykorzystując do uwierzytelnienia Kwalifikowany Podpis Elektroniczny (KPE).

Użycie Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego zostało dopuszczone i wprowadzone w art. 18 ust. 1a ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1505)

Tłumacz przysięgły może, za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, poświadczyć tłumaczenie lub odpis pisma w postaci elektronicznej. Poświadczenie odpisu pisma w postaci elektronicznej może być dokonane tylko na podstawie oryginału, tłumaczenia lub odpisu dokumentu w formie pisemnej.”

Z powyższej regulacji prawnej wynika, że podpis elektroniczny zweryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu posiada takie same skutki prawne jak poświadczanie tłumaczeń pism wydawanych w formie pisemnej.

 

Zachęcamy więc do korzystania z tej dogodnej i zapewniającej oszczędność czasu formy tłumaczenia. Brak konieczności drukowania, podpisywania i pieczętowania oznacza, że tłumaczenie może zostać wysłane drogą elektroniczną jako odpowiednio przygotowany i zabezpieczony plik.

 

Kontakt calc ico

Tel.: (+48 22) 621 97 18
Fax: (+48 22) 625 22 81

intertext@intertext.com.pl