Zespół

Nasz zespół to nasz przepis na sukces.

To wyjątkowi ludzie, którzy tworzą zgrane zespoły.

Koordynują oni prace 600 tłumaczy specjalistów z różnych dziedzin i języków, weryfikatorów, korektorów, redaktorów, copywriterów, grafików i informatyków.

Beata Kander

Dyrektor Generalna

Od 30 lat z powodzeniem zarządza Biurem – profesjonalna w najdrobniejszych szczegółach, wyznacza jego wizję i kierunek rozwoju. Tworzy śmiałe strategie i plany działania, które konsekwentnie realizuje w oparciu o swoje bogate doświadczenie i wiedzę.

Iwona Sewastynowicz

Dyrektor Zarządzająca

Od ponad 15 lat wspiera dyrektor generalną w budowaniu strategii i w rozwoju firmy. Z sukcesem podąża za zmieniającymi się trendami i technologiami. Wieloletnie doświadczenie czyni ją prawdziwym fachowcem w swojej dziedzinie, doświadczenie uzupełnia wiedzą zdobytą na studiach doktoranckich i MBA. Jest certyfikowanym coachem ICF.

Małgorzata Samsonowska

Kierownik działu zarządzania projektami

Aleksandra Wosk

Kierownik projektu – tłumaczenia ustne

Aleksandra Klejnszmidt

Kierownik projektu – tłumaczenia pisemne

Anna Ziółek

Kierownik projektu – tłumaczenia pisemne

Tomasz Fiłonik

Lider zespołu ds. rozwoju relacji z klientem

Izabela Superek

Specjalista ds. rozwoju relacji z klientem

Agnieszka Żagun-Deba

Specjalista ds. rozliczeń

Mateusz Sadowski

Koordynator Działu Administracyjnego i Rekrutacji

Iwona Bajurko

Dyrektor ds. Jakości

Magdalena Kowalska-Grala

Lider Zespołu Tłumaczy

Dział DTP i OCR

DOŁĄCZ DO NAS

KONTAKT

ul. Marszałkowska 2/7
00-581 Warszawa

e-mail:
intertext@intertext.com.pl

Telefon: (+48) 22621 97 18
Faks: (+48) 22 625 22 81

godziny otwarcia:
Pn – pt | 8.00 – 18.00

Kontakt

tel. (+48 22) 621 97 18
faks. (+48 22) 625 22 81
intertext@intertext.com.pl